Tavsiye Et. Yazdır

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Üniversiteler
Isparta - Süleyman Demirel Ün.
Departmanın Adı:
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
İletişim Telefonu
0246-2113107
Fakülte/Enstitü/Merkez vb.Birim Adı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Lisansüstü Türleri
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Doktora

Duyurular

Sağlık yöneticiliği Türkiye’de geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi önem kazanmakta, serbest piyasa koşullarında rekabet edebilir bir hastanecilik anlayışı önemli olmaktadır. Sağlık hizmetlerinde özel sektörün giderek daha fazla pay sahibi olması da sağlığın profesyonel bir biçimde yönetilmesinin önemini artırmaktadır. Gerek kamu gerekse devlet hastaneleri, daha fazla hasta çekebilmek ve kısıtlı kaynaklarla daha iyi hizmet verebilmek için birbirleriyle rekabet etmek durumundadırlar. Hizmet üretimi, maliyetlerin kontrolü, çalışan ve hasta memnuniyeti, enfeksiyon kontrolü, yönetim süreçleri gibi konularda belli standartları tutturamayan hastanelerin akredite edilememesi ve akredite olmayan hastanelerin de sigorta kuruluşları ile anlaşma yapamaması gibi konular şu an ülkemizde tartışılmaktadır. Bütün bu gelişmeler ışığından bakıldığında sağlık yönetimi alanı bilimsel bir disiplin olarak önemini daha da artıracaktır.Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün eğitim yönünden amacı, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan orta ve üst kademelerde çalışabilecek profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde ülkenin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi nitelikli elemanlar mezun etmektir.

Bölümün araştırma yönünden amacı ise sağlık yönetimi alanına ilişkin dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, Türkiye’ye özgü sorunları farketmek ve sağlık sektöründeki problemlere çözüm olacak bilimsel bilgi üretmektir. Ayrıca, program sağlık sektöründe yürütülen hizmetlerin etkili, verimli ve kaliteli sunumunu sağlamak ve sağlık sistemlerinin performansını artırmak için yapılacak bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve uygulamalar, verilecek danışmanlık hizmetleri sayesinde toplumun sağlık seviyesinin ve sağlık hizmeti veren kurumların verimliliğinin yükseltilmesine de katkıda bulunacaktır.

2007 yılında açılan bölümümüz, 2009 yılında öğretim elemanı kadrosunun da tamamlanmasıyla birlikte eğitim ve öğretime hazır hale gelmiştir. Kısa sürede tesli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans (uzaktan eğitim) ve doktora programlarına da sahip olan bölümümüz lisans düzeyinde de ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir.

Önemli Tarihler

Duyurular

Eklenmedi

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!